Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach

96-100 Skierniewice ul. Św. Maksymiliana Kolbe 30 tel. 46 833 10 27; 530 324 479

E-mail: sp7@sp7skierniewice.pl

Przejdź do strony głównej

Sroda, 10 sierpnia 2022

Jesteś tutaj: Start / Budżet

Budżet

 Plan finansowy wydatków szkoły przeznaczony jest na:

 •  wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych i ich pochodne,
 •  bieżące opłaty za media,
 •  bieżące remonty,
 •  zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
 •  zakup środków czystości i materiałów konserwatorskich,
 •  zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
 •  zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,
 •  dostęp do sieci internet,
 •  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych,
 •  podróże służbowe,
 •  szkolenia pracowników,
 •  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan finansowy szkoły na 2022 rok wynosi:

Plan wydatków budżetu szkoły 

Plan wydatków majątkowych 

Plan dochodów budżetu szkoły

 

Plan finansowy szkoły na 2021 rok wynosi:

  Plan wydatków budżetu szkoły 2.833,384,00,-
  Plan wydatków majątkowych 150.000, 00,-
  Plan dochodów budżetu szkoły 21.500,-

Plan finansowy szkoły na 2020 rok wynosił:

  Plan wydatków budżetu szkoły 2.443,740,-
  Plan wydatków majątkowych 65.000,-
  Plan dochodów budżetu szkoły 20.650,-

Plan finansowy szkoły na 2019 rok wynosił:

  Plan wydatków budżetu szkoły 2.212,000,-
  Plan wydatków majątkowych 30.000,-
  Plan dochodów budżetu szkoły 17.050,-

Plan finansowy szkoły na 2018 rok wynosi:

  Plan wydatków budżetu szkoły 2.208,702,-
   Plan dochodów budżetu szkoły 21.350,-

 Plan finansowy szkoły na 2017 rok wynosił:

  Plan wydatków budżetu szkoły 1.939,946,-
  Plan dochodów budżetu szkoły 20.000,-

Plan finansowy szkoły na 2016 rok wynosił:

  Plan wydatków budżetu szkoły 1.388,246,-
  Plan dochodów budżetu szkoły 14.237,-

Plan finansowy szkoły na 2015 rok wynosił:

  Plan wydatków budżetu szkoły 1.543,827,-

         Plan dochodów budżetu szkoły 14.327,-

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-18 01:33przez: Administrator BIP
Opublikowano:2021-04-18 01:33przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach
Odwiedziny:101

 • Brak wpisów.