Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach

96-100 Skierniewice ul. Św. Maksymiliana Kolbe 30 tel. 46 833 10 27; 530 324 479

E-mail: sp7@sp7skierniewice.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 02 lipca 2022

Struktura własnościowa, majątek

Stan na 31.12.2020

 

Aktywa trwałe 3.822.651,86
w tym:  
Grunty 84,67
Budynki 3.662.228,37
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 41.105,43

Kotły maszyny energetyczne

Maszyny, urządzenie ogólnego zastosowania

Maszyny i urządzenia specjalistyczne

Urządzenia techniczne
41.294,39
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie 77.939

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-18 01:32przez: Administrator BIP
Opublikowano:2021-04-18 01:32przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach
Odwiedziny:65

  • Brak wpisów.