Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach

Informacje nieudostępnione

Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie. Oznacza to jednocześnie, że nie ma możliwości żądania udostępniania informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie; informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-18 01:59przez: Administrator BIP
Opublikowano:2021-04-18 01:59przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach
Odwiedziny:53

  • Brak wpisów.