Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach:

 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • księgi inwentarzowe
 • księga uczniów,
 • księga ewidencji dzieci,
 • książka obiektu budowlanego,
 • księga arkuszy ocen

 

 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • rejestr korespondencji,
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 • rejestr kontroli,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania

 

 • ewidencja delegacji służbowych,
 • ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • ewidencja zajęć pozalekcyjnych

 

 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 • protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej

 

 • plany, sprawozdania


Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 24.05.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

 

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-18 01:58przez: Administrator BIP
Opublikowano:2021-04-18 01:58przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach
Odwiedziny:66

 • Brak wpisów.