Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę obiadów do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach
w roku szkolnym 2022/2023. (2022)

Zapytanie ofertowe. → pobierz plik - pdf     pobierz plik - doc.

Formularz ofertowy. → pobierz plik 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zapytanie ofertowe na "Modernizację instalacji wewnętrznej hydrantowej P. POŻ HP 25 wraz z wymianą odcinka rury zimnej wody w kanale zasilającym łazienki" zgodnie z projektem technicznym w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach. (2022)

Zapytanie ofertowe (pdf)→ pobierz plik

Projekt techniczny → pobierz plik

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Informacja o wyborze oferty dotyczy: naprawy dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 7
im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach.

 

Zawiadomienie → pobierz plik

 

Zapytanie o cenę na naprawę dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 7
im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach. (2022)


Zapytanie ofertowe. → pobierz plik

Formularz ofertowy. → pobierz plik 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Informacja o wyborze oferty (dotyczy "Utworzenia punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach - Tajemniczy ogród Sióemki").

Zawiadomienie → pobierz plik


 

Zapytanie ofertowe na "Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 7
im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach - Tajemniczy ogród Siódemki."(2022)


Zapytanie ofertowe. → pobierz plik

Formularz ofertowy. → pobierz plik 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Plan zamówień publicznych 2022

 

→ pobierz plik


Plan zamówień publicznych 2021

 

→ pobierz plik


Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 7
im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach.


Zapytanie ofertowe nr 2. → pobierz plik

Formularz ofertowy. → pobierz plik

______________________________________________________________________________

Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 7
im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach.


Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy. → pobierz plik

______________________________________________________________________________

Remont zewnętrznych schodów głównych oraz zewnętrznych schodów przy wejściu od strony furtki - ul. Św. M. Kolbe w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe → pobierz plik

Formularz ofertowy → pobierz plik

______________________________________________________________________________

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe → pobierz plik

Formularz ofertowy → pobierz plik


Informacja po otwarciu ofert → pobierz plik

Informacja po ocenie ofert → pobierz plik

_________________________________________________________________________________

Remont sali nr 8 i pomieszczenia świetlicy w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach. - termin składania ofert został wydłużony do 2 lipca 2021r.

Zapytanie ofertowe → pobierz plik

Formularz ofertowy → pobierz plik

_________________________________________________________________________________

Plan zamówień publicznych 2020

 

→ pobierz plik


_________________________________________________________________________________

Plan zamówień publicznych 2019

 

→ pobierz plik


_________________________________________________________________________________

Plan zamówień publicznych 2018

 

→ pobierz plik


__________________________________________________________________________________

Usunięcie przecieku instalacji wodnej wraz z osuszeniem ścian i naprawą powierzchni glazurniczych i malarskich w Szkole Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe → pobierz plik

Formularz ofertowy → pobierz plik

__________________________________________________________________________________

Wykonanie remontu korytarza górnego w Szkole Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe (dotyczy wynokania remontu korytarza górnego) → pobierz plik

Formularz ofertowy → pobierz plik

__________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy wykonania remontu pomieszczeń łazienek w Szkole Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach).

Zawiadomienie → pobierz plik


Wykonanie remontu pomieszczeń łazienek w Szkole Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe (dotyczy wykonania remontu pomieszczeń łazienek w budynku szkoły) → pobierz plik

Formularz ofertowy → pobierz plik

Książka przedmiarów - parter → pobierz plik

Książka przedmiarów - piętro → pobierz plik

Wykaz robót budowlanych → pobierz plik

Oświadczenie wykonawcy → pobierz plik

Projekt umowy → pobierz plik
__________________________________________________________________________________

Zapytanie o cenę tonerów dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach.

Szczegółowe zapytanie → pobierz plik

Informacja o wyborze oferty (dotyczy zakupów tonerów dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach).

Zawiadomienie → pobierz plik

__________________________________________________________________________________

Zapytanie o cenę środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach.

Szczegółowe zapytanie → pobierz plik

Informacja o wyborze oferty (dotyczy zakupu środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach).

Zawiadomienie → pobierz plik

__________________________________________________________________________________

Zapytanie o cenę tonerów dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach.

Szczegółowe zapytanie → pobierz plik

__________________________________________________________________________________

Zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach."

Szczegółowe zapytanie (dotyczy wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej) → pobierz plik

__________________________________________________________________________________

Rok szkolny 2016 - 2017Wykonanie remontu chodnika oraz parkingu z drogą dojazdową przy Szkole Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach."

Zapytanie ofertowe (dotyczy wynokania remontu chodnika oraz parkingu z drogą dojazdową) → pobierz plik

__________________________________________________________________________________

Remont dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach."

Zapytanie ofertowe (dotyczy remontu dachu na sali gimnastycznej) → pobierz plik

__________________________________________________________________________________

Realizacja projektu edukacyjnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

"Ekologiczny Kalejdoskop w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach."


Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia autokaru na wycieczki w ramach projektu edukacyjnego) → pobierz plik

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia pomocy dydaktycznych w ramach projektu edukacyjnego) → pobierz plik

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia pomocy dydaktycznych w ramach projektu edukacyjnego) → pobierz plik


Informacja - Nagrody
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach informuje, iż na podstawie złożonych ofert w ramach zapytania ocenę nagród w ramach projektu „Ekologiczny Kalejdoskop w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach” w roku szkolnym 2016/2017, z uwagi na najniższą cenę została wybrana firma ENTER G.Banasiak,P.Bysynger, J. Bysynger ze Skierniewic.


Informacja - Pomoce dydaktyczne
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach informuje, iż na podstawie złożonych ofert w ramach zapytania ocenę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Ekologiczny Kalejdoskop w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach” w roku szkolnym 2016/2017, z uwagi na najniższą cenę została wybrana firma ENTER G.Banasiak,P.Bysynger, J. Bysynger ze Skierniewic.


Informacja - Cena przewozów autokarowych
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach informuje, iż na podstawie złożonych ofert w ramach zapytania o cenę autokarów na wycieczki po terenie województwa łódzkiego, w ramach projektu „Ekologiczny Kalejdoskop w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach” w roku szkolnym 2016/2017, z uwagi na najniższą cenę została wybrana firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach.


Protokół (dotyczy wyboru najkorzystniejszeoj ferfy w trybie procedury publicznego zaproszenia do składania ofert cenowych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 EURO obowiązującym w Szkole Podstawowenj r 7 im. K Makuszyńskiego w Skierniewicach) → pobierz plik


Protokół (dotyczy zamówienia oleju opałowego) → pobierz plik


Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia oleju opałowego) → pobierz plik


Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia laptopów dla uczniów w roku szkolnym 2014/15) → pobierz plikFormularz ofertowy (dotyczy zamówienia laptopów dla uczniów w roku szkolnym 2014/15) → pobierz plik


Protokół (dotyczy zamówienia laptopów dla uczniów) → pobierz plik


Protokół nr 2 (dotyczy zamówienia laptopów dla uczniów) → pobierz plikFormularz ofertowy (dotyczy zamówienia na wykonanie i dostawę stolików i krzesełek) → pobierz plik

Protokół (dotyczy remontu szatni szkolnej) → pobierz plik


Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia na wykonanie remontu szatni szkolnej) → pobierz plik
Formularz ofertowy (dotyczy zamówienia na wykonanie remontu szatni szkolnej) → pobierz plik


Zapytanie ofertowe nr 1/2013 (dotyczy zamówienia: szafek uczniowskich do szatni) → pobierz plik

Formularz ofertowy (dotyczy zamówienia: szafek uczniowskich do szatni szkolnej) → pobierz plik

Protokół nr 1 (dotyczy zamówienia: szafek uczniowskich do szatni szkolnej) → pobierz plik


Zapytanie ofertowe nr 2/2013 (dotyczy zamówienia: wyposażenia ekopracowni) → pobierz plik

Formularz ofertowy (dotyczy zamówienia: wyposażenia ekopracowni) → pobierz plik


Protokół wyboru oferenta (dotyczy zamówienia: wyposażenia ekopracowni) → pobierz plik .pdf">pobierz plik


Ogłoszenie przetargu (dotyczy zamówienia: sukcesywnych dostaw oleju opałowego) → pobierz plik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dotyczy zamówienia: sukcesywnych dostaw oleju opałowego) → pobierz plik

Załączniki do SIWZ(dotyczy zamówienia:sukcesywnych dostaw oleju opałowego) → pobierz plik

Protokół z przetargu na dostawy oleju opłaowego (dotyczy zamówienia: sukcesywnych dostaw oleju opałowego) → pobierz plik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-21 00:00przez: Administrator BIP
Opublikowano:2022-02-21 00:00przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach
Odwiedziny:141

  • Brak wpisów.