Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach

Zasady naboru

Rekrutacja do klas pierwszych 2022/2023

REKRUTACJA – OBWÓD SZKOŁY.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach informuje, że w dniach od 4 maja do 13 maja 2022 r. będą przyjmowane zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły:

Karta zapisu do klasy I – 2022/2023 (doc)  (pdf)

REKRUTACJA – SPOZA OBWODU SZKOŁY.

Natomiast od 16 do 27 maja 2022 r. będą przyjmowane zgłoszenia dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Termin w postępowaniu uzupełniającym w dniach od 1 do 5 sierpnia 2022 r.

W tym czasie będą przyjmowane zgłoszenia dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 7

DOKUMENTY REKRUTACJI:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Skierniewice z 20.01.2022 – pobierz

Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej nr 7 – 2022/2023
Karta zapisu kandydata z obwodu szkoły.                                    (doc) (pdf)
Wniosek o przyjęcie dla kandydatów spoza obwodu szkoły           (doc) (pdf)    
Oświadczenie woli przyjęcia do SP 7                                           (doc)  (pdf)    
Oświadczenie o zatrudnieniu w obwodzie szkoły                          (doc)  (pdf)    
Oświadczenie – odległość do szkoły                                            (doc) (pdf)     
Oświadczenie – krewni                                                              (doc)  (pdf)    

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty można będzie składać na dwa sposoby:

SPOSÓB 1. Pobrać wersję edytowalną (w Wordzie) dokumentu, wypełnić, podpisać pismem komputerowym i odesłać na adresy mailowe szkoły:

sp7@sp7skierniewice.pl  lub  sekretariat@sp7skierniewice.pl

Możliwie jak najszybciej dostarczyć podpisane oryginały dokumentów do sekretariatu szkoły.

SPOSÓB 2. W szkole lub ze strony www pobrać wydrukowane, przygotowane dokumenty, wypełnić, podpisać w domu i w zamkniętej, podpisanej „Nabór 2022/2023” kopercie złożyć w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy.

Prosimy o zachowanie zasad ostrożności i bezpieczeństwa. 

 
Rekrutacja do klas pierwszych 2020/2021 • Zarządzenie NR 16.2020 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na rok szkolny 2020/2021→ pobierz plik

 

 • Zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach → pobierz plik

 

 • Harmonogram rekrutacji dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach → pobierz plik

 

 • Kryteria naboru dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego
  w Skierniewicach → pobierz plik

 

 • Karta zapisu do klasy pierwszej (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) w Szkole Podstawowej
  nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach → pobierz plik


Dokumenty zgłoszenia dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 • Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły → pobierz plik

 

 • Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych w obwodzie szkoły→ pobierz plik

 

 • Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica w obwodzie szkoły→ pobierz plik

 

 

 • Potwierdzenie woli rodzica zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego
  w Skierniewicach→ pobierz plik

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-18 01:57przez: Administrator BIP
Opublikowano:2021-04-18 01:57przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach
Odwiedziny:96

 • Brak wpisów.