Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach

96-100 Skierniewice ul. Św. Maksymiliana Kolbe 30 tel. 46 833 10 27; 530 324 479

E-mail: sp7@sp7skierniewice.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 02 lipca 2022

Sposób załatwiania spraw

Sprawy urzędowe

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 -15.30.
Korespondencję można dostarczyć osobiście, pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.

Sprawy wychowawcze i dydaktyczne

Omawiane są z rodzicami podczas zebrań ogólnych i spotkań indywidualnych.
Rodzice informowani są o wszelkich sprawach na własne życzenie lub na prośbę nauczycieli, wychowawców.

Dyrektor szkoły

Przyjmuje rodziców w dowolnych terminach po uprzednim uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym pod numerem tel. 46 833 10 27.

Pedagog i psycholog szkolny

Konsultacje i porady dla rodziców w dowolnych terminach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 46 833 10 27.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-18 01:45przez: Administrator BIP
Opublikowano:2021-04-18 01:45przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach
Odwiedziny:59

  • Brak wpisów.